HORION-PL

... the improvement of precise GNSS processing

EN

This HORION project is focused on the routinely implementation over Poland of the mitigation of higher order ionospheric terms for the improvement of precise GNSS processing (like precise positioning), taking as baseline the main conclusions and suggestions provided in the ESA funded project IONO-DeCo (Hernández-Pajares et al. 2014)

Indeed, the first order ionospheric term (I1) is the main contributor to the ionospheric delay of GNSS observations, compared with the less than 0.1% corresponding to the higher order ionospheric terms (see for instance Brunner & Gu 1991, Bassiri & Hajj 1993, Kedar et al. 2003). However, higher order ionospheric effects (I2+) are one of the main limiting factors in very precise GNSS processing, for applications where millimetre accuracy is demanded (see, for instance, King et al. 2010).


View details »

PL

Projekt Horion dotyczy badań nad eliminacją opóźnienia jonosferycznego wyższych rzędów w precyzyjnym opracowaniu obserwacji GNSS, przyjmując jako wartości początkowe główne wnioski i propozycje zawarte w finansowanym przez ESA projekcie IONO-DeCo (Hernández-Pajares et al. 2014). Jego wyniki znajdą zastosowanie w sieci SmartNet, np. w precyzyjnym pozycjonowaniu (RTK, PPP), modelowaniu troposfery, etc.

Opóźnienie jonosferyczne pierwszego rzędu (I1) jest główną składową całego opóźnienia jonosferycznego, podczas gdy człony wyższego rzędu (I2+) stanowią mniej niż 0.1% tego efektu (zobacz: Brunner & Gu 1991, Bassiri & Hajj 1993, Kedar et al. 2003). Jednak to wyrazy wyższego rzędu są aktualnie głównym czynnikiem ograniczającym precyzyjne pozycjonowanie GNSS, w którym oczekiwana jest milimetrowa dokładność rozwiązania (King et al. 2010).


Zobacz więcej »